Vợ chồng nhà Kiến – Truyện ngắn Trung Trung Đỉnh

viet&doc – Gần như đã thành lệ, sau bữa chiều nào tôi và Kiến cũng “giao ban” với nhau, hôm thì trước hiên nhà tôi, hôm thì trên sân thượng nhà anh. Kiến bảo từ hồi về đây ở, em mới học được cái nết bình chân như vại thư thả của bác thế này, […]Read More

Lê Chí và thơ

Viet&doc – Tôi làm xuất bản, mấy lần bảo Lê Chí làm tuyển tập, anh phản đối. Tôi hỏi vì sao, anh bảo, mình tự biết mình, thương người đọc lắm ông ơi! Thời buổi này ai đọc thơ mua thơ. Mà không bán được thì… Trước khi quen nhà thơ Lê Chí tôi luôn […]Read More

Từ bạn đường thành tri ân

viet&doc – Tôi với Trung Trung Đỉnh chơi với nhau đến nay có tới ngót bốn mươi năm, lão Đỉnh hay khùng và mắng tôi nhiều khi như vô lối. Nhưng những lúc ấy tôi đều im lặng, nhẫn nhịn. Nhiều người bảo hai tay này như anh em, mắng mỏ nhau đấy rồi lại […]Read More

Lê Chí và thơ

Viet&doc – Tôi làm xuất bản, mấy lần bảo Lê Chí làm tuyển tập, anh phản đối. Tôi hỏi vì sao, anh bảo, mình tự biết mình, thương người đọc lắm ông ơi! Thời buổi này ai đọc thơ mua thơ. Mà không bán được thì… Trước khi quen nhà thơ Lê Chí tôi luôn […]Read More