“Làng Bạch Ngưu” – Truyện ngắn Phùng Phương Quý

viet&doc – Ngọn nến cháy leo lét chỉ đủ soi mảng tường rêu mốc. Tượng thành hoàng làng tróc loang lổ, thờ ơ nhìn đĩa thanh long đỏ tím, mỡ màng. Khói hương lả lướt một hồi rồi cuộn bốc lên cao, ngoằn ngoèo chui qua cửa sổ nhỏ như con rồng trắng. Ông Tráng […]Read More