Đà Lạt trong tôi và những điều đã mất –

viet&doc – Những con người tồn tại lặng lẽ khuất lấp đâu đó với một tình yêu chân thành vô vụ lợi dành cho Đà Lạt. Những con người đang sống với những khát vọng tự do và tình yêu dành cho cái đẹp. Đà Lạt đã có một lịch sử và lịch sử Đà […]Read More

Mạch nước ngầm trong thơ Đinh Thị Như Thuý

Ở đâu đó đâu đó có thể đêm đang vĩnh hằng theo nhịp thơ thả buông Đ.T.N.T Viet&doc – Đọc ba tập thơ đã xuất bản của Đinh Thị Như Thuý, “Cùng đi qua mùa hạ” (Nxb Văn Nghệ, 2005), “Phía bên kia cây cầu” (Nxb Phụ Nữ, 2007), “Ngày linh hương nở sáng” (Nxb […]Read More