Trấn yểm – thực tế và huyền thoại!

viet&doc – Vật “trấn yểm” cổ xưa thường bằng kim loại, hay gặp là sắt, thép, đồng… Không biết có hiệu quả, linh ứng linh nghiệm gì không nhưng “trấn yểm” là câu chuyện không chỉ ngày xưa mà ngày nay được vận dụng một cách tự nhiên trong đời sống… Nhiều năm trước, không […]Read More